دانلود برنامه باسکول

دانلود برنامه باسکول

برای دسترسی سریعتر و آسان تر، برنامه باسکول را نصب کنید.

نصب مستقیم
google play store
یا
buskool

مزایای برنامه باسکول

گفتگوی سریع تر با خریداران و فروشندگان

سریع تر پیام های خود را مشاهده کنید و پاسخ مشتریان خود را ببینید.

داشتن همزمان دو نوع حساب کاربری

هم به عنوان فروشنده و هم به عنوان خریدار به راحتی فعالت کنید.

جستجوی آسان تر

محصول مورد نظر خود را سریع تر پیدا کنید.

اعلان های شخصی

از وجود محصولات مشابه و خریداران محصول سریع تر از بقیه مطلع شوید.